Política de privacitat | Condicions d’ús | Galetes

Política de Privacitat
i Condicions d’Ús

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis implica l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari d’acord amb aquesta Política de Privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica. La utilització de la web també implica l’acceptació de les seves Condicions d’Ús.

Política de Privacitat

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

El responsable és: XAVIER ESCOLAR LLOBET
Dades de contacte del responsable:
Carrer Arquímedes, 41-43, Àtic 2a. Esc. esquerra. 08030 Barcelona. Catalunya
+34 629 80 52 46
fxescolar@gmail.com

Voluntarietat

S’informa als usuaris de la web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades que hi pugui haver en el aquesta web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés a alguns serveis que ho requereixin.

Finalitat del tractament de les dades

Les dades es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat de la web, i en el seu cas, l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis per via electrònica.

En cas d’emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual es sol·liciten.

Legitimació

Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l’usuari, compliment d’obligacions legals i, al seu cas, execució d’un contracte o pre-contracte.

Destinataris i transferències

Destinataris: XAVIER ESCOLAR LLOBET.
No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, d’acord amb la existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l’acord privacy shield.

Termini de conservació de les dades

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment.

Drets de les persones

Els afectats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació; retirar el consentiment prestat, si és el cas.

Per a aquesta fi poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a l’adreça del responsable, incloent la referència “Protecció de dades”.

Per facilitar la identificació, recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud la còpia del DNI/passaport.

Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; Xavier Escolar entendrà que les dades han estat facilitades pels seus titulars. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.

L’usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

Xavier Escolar ha pres les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals i ha adoptat els dispositius al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Analítiques Web

Aquesta web pot utilitzar diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal, com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, o la informació sobre el software o hardware de navegació. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir dades estadístiques sobre l’ús de la web.

Utilització de funcions i complements de tercers

Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple: analítiques web de tercers; mapes de tercers; vídeos de tercers; compartició a xarxes socials; etc.

Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així la majoria de complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.

Aquesta web pot integrar funcions analítiques de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per a això, en usar aquesta web el navegador de l’usuari pot establir una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquesta web, conforme a la següent política de privacitat: https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=ca. En utilitzar aquesta web l’usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.

Aquesta web pot integrar funcions de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) com per exemple vídeos de Youtube, mapes i botons “+1”. Per aquesta raó en utilitzar la web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l’usuari ha visitat la web des de la seva adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flash en el dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l’activitat de l’usuari en Internet per oferir-li publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les seves polítiques de privacitat: https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=ca. En utilitzar aquesta web l’usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

Condicions d’Ús

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l’accés a la web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos a la mateixa seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d’aquesta, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran completament responsables d’aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del mateix Xavier Escolar, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. Xavier Escolar no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

Informació sobre els enllaços (o “links”)

Xavier Escolar no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant enllaços (o “links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Xavier Escolar no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a Xavier Escolar, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de Xavier Escolar, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de Xavier Escolar.

Informació sobre la utilització de galetes (o “cookies”)

En aquesta web es poden utilitzar galetes (o “cookies”) en algunes pàgines. L’usuari pot obtenir més informació al respecte llegint més avall.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Xavier Escolar pot introduir a qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Xavier Escolar ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web tenen finalitat informativa i no contractual quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de Xavier Escolar.

Informació sobre l’exempció de tota la responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

Xavier Escolar declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que en sigui la seva causa. Així mateix, Xavier Escolar no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Xavier Escolar.

Xavier Escolar no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, amb el benentès que Xavier Escolar realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents.

En cas que l’usuari prengui determinades decisions o realitzi accions amb base a la informació inclosa en aquesta web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per Xavier Escolar, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de Xavier Escolar. En conseqüència, tots els continguts que es mostren en aquesta web i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Xavier Escolar, o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formen part de la web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’esmentat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts explotin o se serveixin comercialment, directament o indirecta, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Xavier Escolar.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, discos d’ordinador o targetes de memòria), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Xavier Escolar, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Xavier Escolar és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l’email o de la mateixa web. Xavier Escolar, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, s’entén que aquells usuaris que enviïn a la web o al mateix Xavier Escolar, per qualsevol mitjà disponible, suggeriments, observacions, opinions o comentaris, autoritzen a Xavier Escolar per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, discos d’ordinador o targetes de memòria), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Xavier Escolar, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals suggeriments, observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que només pel fet de fer arribar aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Xavier Escolar.

D’acord amb l’esmentat en el paràgraf anterior Xavier Escolar queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de la web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquells.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per Xavier Escolar per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot “link”, “hyperlink”, “framing” o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Xavier Escolar, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Xavier Escolar. Qualsevol trasgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de Xavier Escolar sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Xavier Escolar no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, “links”, “hyperlinks”, “framing” o vincles similars des de la web de Xavier Escolar.

Informació sobre galetes (“cookies”)

D’acord amb la normativa vigent, el propietari d’aquesta web ha de facilitar als usuaris informació relativa a les galetes, també anomenades “cookies”, i els motius del seu ús, així com sol·licitar el seu consentiment per poder utilitzar-les.

Aquesta web pot utilitzar galetes pròpies i/o de tercers, per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei.

Per navegar per aquesta web amb les galetes i altres mecanismes d’emmagatzematge local activats, cal que l’usuari accepti, de manera imprescindible, l’ús dels mateixos segons la present política. En cas de no acceptar-ho, l’usuari sempre pot impedir la generació d’aquestes galetes i també pot eliminar-les, si així ho desitja, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les galetes al navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Què són les galetes o “cookies”?

Són petits arxius de text que les pàgines web envien al navegador i que s’emmagatzemen al dispositiu de l’usuari (ordinador, mòbil, tauleta, etc.). En una galeta s’emmagatzema el següent:

  • Adreça/domini de la web que l’ha creada.
  • Caducitat de la galeta (pot anar entre minuts i anys).
  • Contingut de la galeta.

L’usuari, en tot moment, pot configurar el seu navegador per impedir o bloquejar l’ús de galetes per part de determinades webs i també pot esborrar galetes emmagatzemades prèviament.

Per què es fan servir les galetes?

Hi pot haver galetes necessàries per gestionar la navegació pel lloc o per mantenir el visitant connectat, per gestionar preferències de visualització de la web, per gestionar els anuncis que apareixen a la web (si és el cas), per recopilar hàbits de navegació (que poden servir, tant per millorar la navegabilitat de la web en versions futures, com per crear un perfil d’interessos de cara a mostrar anuncis més relevants per a l’usuari, en el cas d’haver-n’hi), o per identificar aquest usuari en les xarxes socials i així permetre la compartició de continguts.

Què són les galetes de tercers?

Hi ha webs que incorporen funcions proporcionades per tercers, com ara:

  • Analítiques d’accés, d’ús i pàgines.
  • Mapes interactius.
  • Vídeos i elements multimèdia.
  • Botons socials.

El proveïdor d’aquestes funcionalitats pot fer us de galetes i altres sistemes d’emmagatzematge local en base als seus propis criteris i objectius, independentment dels criteris de la web a la que ha proporcionat les funcionalitats. Alguns proveïdors, per exemple, utilitzen dispositius de rastreig per recollir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari, amb l’objectiu de mostrar-li publicitat més adaptada als seus interessos.

Com gestionar les galetes al navegador?

L’usuari pot gestionar les galetes emmagatzemades al seu equip o desactivar-les completament a través de la configuració del seu navegador. La majoria de navegadors moderns permeten bloquejar i esborrar galetes associades a webs i/o dominis concrets. Per conèixer les opcions de privacitat de cada navegador es pot consultar el seu apartat d’ajuda.

També es pot trobar informació a la pàgina web d’ajuda dels navegadors:

Important: cal recordar que, en el cas de bloquejar les galetes, determinats serveis o funcionalitats de la web podrien no funcionar correctament.

NOTA FINAL: Tot i que periòdicament revisem aquesta pàgina, amb el pas del temps la informació pot quedar incompleta o, en alguns aspectes, obsoleta. Data de la darrera revisió: novembre de 2018.